Leczenie żylaków

Home » Leczenie żylaków

Gabinet specjalizuje się w leczeniu żylaków metodą laserową oraz chirurgiczną.
Metoda laserowa umożliwia wykonywanie zabiegów endożylnych – jest to jedno z najlepszych z punktu widzenia pacjenta rozwiązań. Dzięki zastosowaniu lasera pacjent po zabiegu nie wymaga hospitalizacji, a sama operacja przeprowadzana jest przy znieczuleniu miejscowym. Ryzyko powikłań przy przeprowadzeniu laserowego usuwania żylaków jest minimalne, a pacjent bezpośrednio po zabiegu może chodzić. Powrót do pełni sprawności zajmuje najczęściej zaledwie 1-2 dni od przeprowadzenia zabiegu.

Skleroterapia, czyli „nastrzykiwanie” może być stosowane u około 50% chorych cierpiących z powodu żylaków. Stosuje się ją w sytuacji gdy u pacjenta nie wystąpiło uprzednio zapalenie żył głębokich.
Warunkiem skierowania do leczenia metodą skleroterapii jest wykonanie uprzednio badania ultrasongoraficznego – USG Color Doppler.

Chirurgiczne leczenie żylaków stosujemy w sytuacji gdy przeprowadzenie leczenia metodą laserową bądź poprzez skleroterapię jest niemożliwe. Usuwanie splotów żylnych wykonywane jest poprzez minimalne nacięcia na skórze, poprzez które zabieg wykonywany jest specjalistycznymi, miniaturowymi narzędziami.