Fotopletyzmografia

Home » Fotopletyzmografia

Fotopletyzmografia jest to nieinwazyjna i bezbolesna metoda oceny wydolności układu żylnego. Podczas badania na skórę kończyny przylepiany jest specjalny czujnik optyczny, oceniający funkcjonowanie układu żylnego.

Fotopletyzmografia (PPG) i reografia refleksu świetlnego to metody nieinwazyjnei, które rejestrują miejscowe zmiany zawartości krwi w tkankach. Ich głównym zastosowaniem jest ocena przepływu krwi i zmian objętości krwi w skórze.

Sondę ze źródłem światła i diodą rejestrującą natężenie światła przykłada się do skóry, która – w zasadzie – jest nieprzezierna, ale przepuszcza w ograniczonym zakresie światło widzialne i podczerwone; światło przenika skórę, ulega odbiciu i trafia do diody. Natężenie światła odbitego zależy od liczby krwinek czerwonych w skórze właściwej. Pochłanianie światła przez krwinki czerwone jest maksymalne wówczas, gdy pacjent siedzi lub stoi, ciśnienie jest wysokie i żyły są rozdęte. Gdy ciśnienie w żyłach się obniża w trakcie wysiłku fizycznego, sploty żylne się opróżniają i absorpcja światła się zmniejsza.